Geotiimi Oy

Pohjatutkimuksia vuodesta 1987

Olemme erikoistuneet erittäin vaativissa olosuhteissa tehtäviin tutkimustoimenpiteisiin

Geotiimi Oy

Käytössämme on monipuolinen ja moderni tutkimuskalusto.

Mittaustöissä käytämme GPS-paikannusta, robottitakymetrikalustoa ja tulostusrutiineissa monipuolisia CAD-sovelluksia.

Olemme systemaattisesti kehittäneet Pima-näytteiden näytteenottokalustoa ja näytteenottomenetelmiä.

Pohjatutkimukset

Työnäytteitä